Wie we zijn

Mare Advies

Mare Advies is de schakel tussen mensen, processen en doelen, geeft strategisch advies en helpt organisaties door de bomen het bos weer te zien. Complexe situaties of projecten vragen om een frisse kijk en soms een nieuwe richting. Erik Smakman en Marko Vreeswijk vormen samen Mare Advies en voeren zelfstandig en samen de meest uiteenlopende adviestrajecten uit. Vanuit een multidisciplinair perspectief weten zij structuur en samenhang aan te brengen en helpen ze organisaties bij het maken van de juiste keuzes om verder te komen.

wat doe je wel en wat doe je niet

Helpen plannen te realiseren

De adviestrajecten die Mare Advies begeleidt zijn stuk voor stuk omgevingen met meerdere betrokkenen en dus verschillende belangen. Om op een goede manier om te kunnen gaan met verandering maken Erik en Marko zich een project en organisatie snel eigen. Pas dan kan een transformatie succesvol verlopen en worden plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Soms is de weg langer en kunnen de strategisch adviseurs bijsturen. Altijd met een duidelijk doel voor ogen. Soms moet je door een brei van informatie en kun je alle kanten op. Alert blijven op nieuwe inzichten van buiten naar binnen de organisatie en hierop acteren is onvermijdelijk en dat blijft een uitdaging.

“Plannen maken? Ja. Maar het gaat vooral om doen.”

Erik Smakman

Met 25 jaar advieservaring weet Erik zich precies op de juiste momenten in te springen. Complexe projecten krijgen onder zijn begeleiding richting, houvast en voortgang. Organisaties waar Erik voor werkt zien hem als een belangrijke schakel tussen directie en middelmanagement, projectgroepen en nieuwe initiatieven. Bovendien is hij thuis in de veranderende wereld rond duurzaamheid en klimaatverandering. Met recht een breed georiënteerd adviseur die verlichting brengt binnen soms lastige besluitvorming en strategie. Samen met Marko voegt vanuit Mare Advies waarde toe aan organisaties die behoefte hebben aan koers en keuzes.

“Er zijn eigenlijk teveel mogelijkheden. Dus wat beslis je?”

marko vreeswijk

De kunst van de grote lijn is waar Marko gedurende zijn adviesjaren een artiest in geworden is. Net als Erik begon hij eind jaren negentig met een zelfstandig adviserende rol binnen uiteenlopende organisaties. Als strategisch adviseur schakelt Marko behendig binnen politiekgevoelige omgevingen en weet hij feilloos onderscheid te maken in hoofd- en bijzaken. Hij stuurt op samenhang en logica, hoe passen initiatieven in het grotere geheel? Keuzes maken is soms ook stoppen met bepaalde zaken of activiteiten. Dingen niet meer doen kan je als organisatie stukken verder brengen dan standvastig bij het bestaande blijven. Die richting kiezen en de transformatie in gang zetten is voor deze ervaren adviseur en programmamanager dagelijkse kost.